Bogliste  Oversigt
Nordens Målere
Peder Skou:

Nordens Målere

Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
(Damarks dyreliv bd. 2)

Fauna bøger & Apollo bøger, 1984
17,5 x 25 cm, 330 sider, 24 farvetavlerNORDENS MÅLERE er standard-værket til bestemmelse af målere.

Farvetalerne er udmærkede, men den blå baggrund, der er valgt yder ikke i alle tilfælde eksemplarerne fuld retfærdighed. Jeg ville foretrække en lys grå baggrund, som i forfatterens anden bog, NORDENS UGLER. Og nogle af de små arter kunne godt tåle at være vist forstørrede.

Arterne er grundigt behandlet i tekstdelen af bogen. Teksten for hver art er inddelt i kendetegn (vingefang beskrivelse og forveksling), udbredelse (i verden og for hvert af de nordiske lande), levested, flyvetid og biologi (larvens værtsplanter, hvordan man finder arten).
I tekstdelen finder man illustrationer af vanskelige arters vinger, udført af Lars Andersen. De er virkelig små kunstværker, som gør bogen værd at anskaffe.
Der er også stregtegninger af genitalier for arter, som er svære at bestemme, bl.a. alle arterne i slægten Eupithecia.
Desuden er der billeder af levesteder og en del fotos af larver (s/h).

Pga. den grundige tekst og de sublime vingetegninger af Lars Andersen må bogen stå på enhver måler-interesserets boghylde.

Mads Linnemann Filskov 9/11 - 2009

Nordens Målere

Nordens Målere