Sommerfugle...

Bøger om sommerfugle

Her vil jeg omtale bøger som er relevante for danske sommerfugleinteresserede.

Oversigt

Fjärilar: Bronsmaler - rulvingemaler
Bengtsson, B.Å, Johansson, R., 2011:
Fjärilar: Bronsmaler - rulvingemaler

Fjärilar: Käkmalar - säkspinnare
Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G., 2008:
Fjärilar: Käkmalar - säkspinnare

Fjärilar: Dagfjärilar
Claes U. Eliasson m.fl., 2005:
Fjärilar: Dagfjärilar

Nordeuropas Prydvinger
Eivind Palm, 1989:
Nordeuropas Prydvinger

Våra fjärilar
Håkon Elmquist & Göran Liljeberg, 2006:
Våra fjärilar

Nordens vecklare
Ingvar Svensson, 2006:
Nordens vecklare

Dagsommerfugle i Danmark
Klaus Hermansen, 2010:
Dagsommerfugle i Danmark

Norges Sommerfugler
Leif Aarvik, Lars Ove Hansen og Vladimir Kononenko, 2009:
Norges Sommerfugler

Concise Guide to the Moths of Great Britain and Ireland
Martin Townsend & Paul Waring, 2007:
Concise Guide to the Moths of Great Britain and Ireland

Danske dagsommerfugle
Michael Stoltze, 1996:
Danske dagsommerfugle

Danmarks Sommerfugle
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger, 2009:
Danmarks Sommerfugle

Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare
Nils Hydén m. fl., 2006:
Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare

Nordens Målere
Peder Skou, 1984:
Nordens Målere

Nordens Ugler
Peder Skou, 1991:
Nordens Ugler

De danske spindere
Skat Hoffmeyer, 1960:
De danske spindere