Bogliste  Oversigt
Nordens Ugler
Peder Skou:

Nordens Ugler

Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae
(Danmarks Dyreliv bd. 5)

Apollo Books, 1991
17,5 x 25 cm, 565 sider, 37 farvetavler
Genoptrykt 2009


NORDENS UGLER har været udsolgt i nogle år, men den en nu genoptrykt af forlaget. Omtalen her baserer sig på originaloplaget.

Farvetavlerne, som er vigtige i en bestemmelsesbog, er meget gode. Eksemplarerne er placerede på en lys grå baggrund, dyrene træder nydeligt frem.

Arterne er grundigt behandlet i tekstdelen af bogen. Teksten for hver art er inddelt i kendetegn (vingefang og forveksling), udbredelse (i verden og for hvert af de nordiske lande), levested, flyvetid og biologi (larvens værtsplanter, hvordan man finder arten). I tekstdelen er der udbredelseskort med angivelse af hvilke distrikter i de nordiske lande arterne er fundet. Desuden er der for arter, som er svære at bestemme forstørrede vingefotos (s/h) og enkelte stregtegninger af genitialier. Desuden er der billeder af levesteder og en del fotos af larver (også s/h).

Pga. den grundige behandling af arterne og de gode farvetavler må denne bog betegnes som standard-værket til bestemmelse af danske og nordiske ugler.

Mads Linnemann Filskov 9/11 - 2009 (Revideret 6/1 - 2010)

Nordens Ugler

Nordens Ugler