Sommerfugle...

Sommerfuglenes bygning

Som hos andre insekter er kroppen opbygget af 3 dele: Hoved, bryst og bagkrop.

Hoved
På hovedet sidder et par sammensatte øjne. Der er et par antenner (følehornene), som er leddelte og kan have mange forskellige udformninger, f.eks. Tråd-, fjer- eller kølleformede. På antennerne sidder sommerfuglenes lugtesans.
De fleste sommerfugle har en sugesnabel, som de bruger til at indtage flydende føde, oftest blomsternektar. Når snablen ikke er i brug er den oprullet under hovedet. Nogle sommerfugle har en reduceret eller helt manglende sugesnabel. De tager ikke føde til sig som voksne sommerfugle.
På hovedet sidder også et par palper, hvorpå der er forskellige sanseorganer.

Bryst (thorax)
Brystet består af 3 led, hver med 1 par ben.
På mellemste og bageste led sidder vingerne. De består at en tynd dobbeltmembran, som er spændt ud og afstivet af et ribbenet. Ribbenettet varierer en del og bruges ved den systematiske inddeling af sommerfuglene. Ribbenettet er som regel ikke synligt, da vingerne er beklædt med skæl på over- og underside. Vingeskællene er små flade hår som ligger taglagt ordnede og giver vingerne deres farver og mønstre. Farverne opstår enten ved pigmenter eller ved lysets brydning i skællenes struktur.

Bagkrop (abdomen)
Bagkroppen bærer i spidsen de ydre kønsorganer. Hos en del arter, som er vanskelige at adskille på udseendet, er deres udformning ofte det bedste kendetegn.