Sommerfugle...

De forskellige stadier

En sommerfugl gennemgår i sin levetid flere forskellige stadier: Æg, larve, puppe og voksen sommerfugl.

Æg
Hunnen lægger æggene på eller i nærheden af larvens værtsplante. De anbringes enten enkeltvis eller i grupper. Æggene kan have mange forskellige former. Nogle er kuglerunde, andre er flaske-, skive- eller tøndeformede. De kan have en glat overflade, men har ofte struktur. De er ofte hvide, gule eller grønne, men andre farver forekommer også.

Larve
Når den lille larve er klækket, æder den som regel resterne af æggeskallen. Herefter begynder den at æde af værtsplanten. Larven består af hovedet og et antal kropsled. Der er 3 brystled, ver med et par korte leddelte gangben. På bagkroppens 3.-6. og sidste led er der som regel et par gangvorter.
Larven har bidende munddele, velegnet til at fortære de planter som den lever på. Der er også et par spindekirtler, som bruges til fremstilling af silketråde, som larven bruger på forskellige måder.
Larven gennemgår flere hudskifter, fordi dens udvendige hudskelet kun kan udvides i begræset omfang.
Sommerfugle-larver kan se meget forskellige ud: Nogle er kraftigt behårede, andre virker ganske nøgne. Mange er godt camouflerede, mens nogle er kraftigt farvede og advarer om at de smager grimt.

Puppe
Når larven er klar til at forpuppe sig, finder den et egnet sted. Ofte spinder den en kokon af silke, hvori selve forpupningen finder sted. Dagsommerfuglene forpupper sig i det fri, ophængt i bagenden med hovedet nedad, eller med en silketråd om livet.
Selve puppen har en hård hud, og man kan skelne anlæg til antenner, ben og vinger. Inde i puppen sker omdannelsen af larven til den voksne sommerfugl.

Den voksne sommerfugl
Puppestadiet varer fra et par uger til flere måneder, afhængig af om puppen overvintrer. Ved klækningen revner puppehuden fortil og sommerfuglen kryber ud. Sommerfuglen sætter sig og begynder at pumpe kropsvæske ud i vingeribberne, så vingerne efter et stykke tid har fået ders endelige facon. Når vingerne er helt tørre og hærdede er sommerfuglen klar til at flyve ud i verden.