Bogliste  Oversigt
Fjärilar: Dagfjärilar
Claes U. Eliasson m.fl.:

Fjärilar: Dagfjärilar

Hesperiidae - Nymphalidae
(Nationalnyckeln til Sveriges flora och fauna DE 50-54)

ArtDatabanken - Sveriges lantbruksuniversitet, 2005
23 x 28 cm, 407 sider
Gennemillustreret i farver.


Dette er det første bind, der blev udgivet i det svenske bogværk "Nationalnyckeln". Det er meningen at alle Sveriges dyr, planter og svampe skal behandles i mere end 100 bind. I de hidtil udkomne bind behandles også de øvrige nordiske arter.

Bogen indledes med et generelt afsnit om "Nationalnyckeln" efterfulgt af en grundig introduktion til dagsommerfuglene. Her beskrives dagsommerfuglenes udseende, slægtskabsforhold, biologi, livscyklus, udbredelsesmønstre, levesteder, trusler og hvordan man studerer dgsommerfugle. Det hele er illustreret med fotos og andre illustrationer i farver.
Herefter følger en artsliste over de behandlede arter, dvs. alle arter som er fundet i Norden. Så følger illustrede bestemmelsesnøgler med tekst på svensk hhv. engelsk. De fleste sommerfugle-interesserede vil dog almindeligvis hellere bruge farvetavlerne med akvareller af alle arterne i naturlig størrelse.

I den systematiske del er arterne grundigt behandlede. Teksten er opdelt i kendetegn, levevis og udbredelse. Under kendetegn beskrives den voksne sommerfugle og evt. hvordan den kendes fra lignende arter. Dernæst beskrives ægget og larven. Under levevis beskrives flyvetid, adfærd, værtsplanter , æg- og larveudvikling. Under udbredelse beskrives først udbredelsen i Norden, dernæst verdensudbredelsen. Desuden er der et udbredelseskort over Norden. Teksten til hver art afsluttes med noter til navngivningen og et kort engelsk resumé. Sommerfuglene er illustrerede med fine akvareller. Ved mange (men desværre ikke alle) arter er larverne ligeledes illustrede med akvareller. Akvarellerne er meget flotte og medvirker til at gøre bog til en smuk helhed. Der kunne dog i nogle tilfælde godt være flere illustrationer til hver art, f.eks. kunne der godt være vist flere undersider af den varierende engrandøje, Aphantopus hyperantus.

Sidst i bogen er der en oversigt med kort, der viser udbredelsen af arterne før og nu - man kan kan se at mange arter har en mindre udbredelse nu end tidligere - der er dog også enkelte arter, som har øget deres udbredelse, f.eks. nældesommerfuglen, Araschnia levana.
Til slut følger en ordforklaring og en litteraturliste.

Bogen er med sine smukke illustrationer og den grundige behandling af arterne det moderne værk om de nordiske dagsommerfugle.

Mads Linnemann Filskov 15/11 - 2009 (Revideret 7/2 - 2011)

Fjärilar: Dagfjärilar

Fjärilar: Dagfjärilar