Bogliste  Oversigt
De danske spindere
Skat Hoffmeyer:

De danske spindere


Universitetsforlaget i Aarhus, 1960
15 x 23 cm, 270 sider, 24 farvetavlerDenne bog er sammen med De danske ugler (1962) og De danske målere (1966) en af de mest læseværdige bøger om sommerfugle, der er udgivet på dansk. I mange år var disse bøger "biblen" for danske natsommerfugle-interesserede.

De danske spindere behandler de danske arter af "storsommerfugle", som ikke er dagsommerfugle, ugler eller målere. Nu om dage har betegnelsen Macrolepidoptera også en mere snæver videnskabelig betydning, men her er også medtaget rodædere, sækspindere, glassværmere m.fl. grupper.

Farvetavlerne med præparerede eksemplarer er brugbare, selvom de ikke lever op til nutidens standard. En fin ting er dog at der også er tavler med billeder (akvarel) af larverne - det ser man ikke i moderne bøger om sommerfugle.

I tekstdelen er der sort/hvide fotos af bl.a. afvigende eksemplarer og enkelte stregtegninger. I min udgave, som er et fotografisk optryk fra 1974, er fotografierne ikke særlig godt gengivet- de er i mange tilfælde meget mørke.

Men det der gør denne bog til noget særligt, er teksten. Omtalerne af de enkelte arter er ikke bygget over en bestemt skabelon - det er snarere små naturhistorier om hver art der gengives. Nogle gange indledes med en beskrivelse af larven, hvis den skiller sig særligt ud - andre gange tages udgangspunkt i navngivningen af arten. Teksten er fyldt med tips til hvordan man finder arten - samt forfatteren og andre samleres oplevelser.
Bogen er således ikke bare en bestemmelses- og opslagsbog, det er en bog man sætter sig med, og læser i en gang imellem.

Det er en bog som enhver natsommerfugle-interesseret burde læse.

Mads Linnemann Filskov 16/11 - 2009 (Revideret 7/2 - 2011)

De danske spindere