Bogliste  Oversigt
Danske dagsommerfugle
Michael Stoltze:

Danske dagsommerfugle


Gyldendal, 1996
21 x 28 cm, 383 sider, 20 farvetavler
Gennemillustreret i farver


Dette er 1990'ernes store værk om dagsommerfugle, som desværre er udsolgt.

I Bogens indledning redegøres for dagsommerfuglenes bygning, biologi, om at studere dagsommerfugle og trusler.

Bogens hoveddel rummer indledninger til hver familie og hver art behandles i tekst og billeder. Teksten til hver art gennemgår kendetegn og variation hos den voksne sommerfugl, forvekslingsmuligheder, flyvetid, levested, æg, larve og puppe, udbredelse og en forklaring til det danske og videnskabelige navn. Sproget er forsøgt holdt i en fortællende stil, så det ikke bare bliver opremsning af fakta. Illustrationerne består af fotos af de voksne sommerfugle i naturen. For en del arter er der også fotos af æg, larver og pupper. Der er også en del fotos af levesteder. Billederne er gennemgående meget fine, og jeg synes især billederne af levesteder virker meget inspirerende. Der er et udbredelseskort, hvor resultaterne af den store atlasundersøgelse af dagsommerfuglene fra 1990-1993 præsenteres. Kortene viser med forskellige farver arternes udbredelse før 1990 og i undersøgelsesperioden. Mange arter er gået tilbage, mens enkelte er fundet i nye områder. Ændringerne i naturen går stærkt - så kortene viser ikke arternes nuværende udbredelse.

Sidst i bogen er der 20 fine farvetavler med præparerede eksemplarer og en grafisk tabel over flyvetider.

Mads Linnemann Filskov 26/11 - 2009 (Revideret 7/2 - 2011)

Danske dagsommerfugle

Danske dagsommerfugle