Bogliste  Oversigt
Nordeuropas Prydvinger
Eivind Palm:

Nordeuropas Prydvinger

(Lepidoptera: Oecophoridae) - med særlig henblik på den danske fauna
(Danmarks Dyreliv, bd.4)

Fauna Bøger, 1989
17,5 x 25 cm, 247 sider, 8 farvetavlerDenne bog behandler de nordeuropæiske "prydvinger", dvs familien Oecophoridae i bred forstand. Ud over de egentige prydvinger i underfamilien Oecophorinae er også grupper som f.eks. Agonopterix, Depressaria, Ethmia, Diurnea medtaget. Familien er svær at karakterisere, hvilket også fremgår af bogens indledning. Her opregnes kendetegnene for en lang række familier i overfamilien Gelechioidea og "prydvingerne" er så dem der bliver tilbage.

Efter bogens indledningsdel, hvor prydvingernes bygning, livsstadier, udbedelse mv. gennemgås er der en nøgle til underfamilier. Hver underfamilie indledes med et afsit om kendetegn mv. For underfamilierne Deressariine og Oecophorinae er der en nøgle til slægter, og for de 2 store slægter Agonopterix og Depressaria er der nøgler til artsgrupper.

Omtalen af hver art er opdelt i kendetegn (den voksne sommerfugls udseende og forvekslingsmuligheder) ,udbredelse (i Verden, Europa, Nordeuropa og Danmark) og bionomi (levested, flyvetid, æg og larver, og larvens værtsplanter). Der er et kort engelsk resume til hver art. Tekstdelen er illustreret med et prikkort over Nordeuropa og et over Danmark. Der er også stregtegninger og sort/hvide fotos af dyrene og genitalier.

I bogen er der 8 farvetavler, hvor alle arterne er afbildet i dobbelt naturlig størrelse - og de er ret gode, så man ofte kan bestemme sine dyr alene ud fra dem. Hvis man interesserer sig for disse små sommerfugle, som omfatter nogle af de mere farvestålende "møl" (deraf navnet prydvinger), kan bogen absolut anbefales.

Mads Linnemann Filskov 17/6 - 2010 (Revideret 7/2 - 2011)

Nordeuropas Prydvinger

Nordeuropas Prydvinger