Bogliste  Oversigt
A Guide to the Microlepidoptera of Europe
Umberto Parenti:

A Guide to the Microlepidoptera of Europe


Museo Regionale di Scienze Naturali Torino, 2000
17,5 x 25 cm, 426 sider, 132 farvetavlerDet er svært at bestemme småsommerfugle. Når man har interesseret sig for natsommerfugle et stykke tid kan man godt kende en vikler, pyralide og et fjermøl, men der er mange andre familier af småsommerfugle. Hvordan danner man sig et overblik over dem?

Det forsøger denne bog at råde bod på. Bogen indledes med et par afsnit om sommerfuglenes bygning, indsamling, klækning og præparation af småsommerfugle.

Den systematiske del består af en tekstdel og en tavledel. I tekstdelen beskrives de enkelte småsommerfuglefamilier, dvs. kendetegn for sommerfugle og larver, larvernes levevis mm. Her er virkelig mange oplysninger samlet i en enkelt bog. Der er også en litteraturliste til hver familie. I tekstdelen er der stregtegninger og andre illustrationer i sort/hvid.

Tavledelen indledes med 24 tavler i sort/hvid, hvor der er afbildet larver og voksne sommerfugle i naturlig hvilestilling. Herefter følger 132 farvetavler med billeder af præparerede eksemplarer. Tavlerne er sat op så der er 8 fotos over for en tekstside. Alle eksemplarerne er afbildet i samme størrelse. På den modstående tekstside angives for hver eksemplar: Køn, vingefang, funddata, artens udbredelse og larvens biologi. Der er afbildet mere end 1000 arter, så selvom det ikke er muligt at artsbestemme alle arter (bare i Danmark er der mere end 1500 arter), så vil man kunne bestemme de fleste til slægt eller familie.

Hvis man gerne vil have et overblik over småsommerfuglene, er denne bog et udmærket udgangspunkt.

Mads Linnemann Filskov 18/11 - 2009 (Revideret 7/2 - 2011)

A Guide to the Microlepidoptera of Europe

A Guide to the Microlepidoptera of Europe