Bogliste  Oversigt
Våra fjärilar
Håkon Elmquist & Göran Liljeberg:

Våra fjärilar

Dagfjärilar i Norden
Prisma, 2006
13 x 22,5 cm, 189 sider
Gennemillustreret i farver


Dette er en fin lille bog om Nordens dagsommerfugle.

Efter en udmærket indledning følger et afsnit med fotos af sommerfuglene i naturen. Derefter vises alle arter på gode farvetavler med præparerede eksemplarer.

I den systematiske behandling af arterne er bogen bygget op, så der er en tekstside over for en farvetavle. Som regel vises dyrene i naturlig størrelse, men undertiden er der også vist forstørrede eksemplarer for at vise forskelle på lignende arter.
Teksten er opdelt i udseende (flyvetid, forveksling), levevis (biotop, larvens foderplanter, overvintringsstadie), flyvetid og forekomst (udbredelse i de nordiske lande). Der er også et udbredelseskort over artens forekomst i Norden.

Sidst i bogen er der et par tavler med tilfældigt forekommende arter, aberrationer og et par eksempler på biotoper og de arter der forekommer der.

Bogens handy format gør at den er nem at tage med i felten. Pga. dette og de gode illustrationer, er den det ideelle supplement til et større værk om dagsommerfugle.

Mads Linnemann Filskov 17/11 - 2009 (Revideret 7/2 - 2011)

Våra fjärilar