Bogliste  Oversigt
Nordens vecklare
Ingvar Svensson:

Nordens vecklare

The Nordic Tortricidae
Entomologiska Sällskapet i Lund, 2006
19x26 cm, 349 sider, 32 farvetavlerViklere er som regel lette at kende - bare ikke fra hinanden. Det kan denne bog hjælpe med. I den behandles de 463 arter af viklere (familien Tortricidae), som er fundet i Norden.

I Bogens indledningsdel er der en generel introduktion til viklerfamilien; der er afsnit om indsamling og præparation og genitialpræparation.

I Bogens hoveddel beskrives alle arterne kortfattet. De vigtigste kendetegn nævnes og det angives hvordan man adskiller lignende arter fra hinanden. Der er angivet vingefang, levested, flyvetid, larvens foderplante, udbredelse mm.

Der er ved hver art et lille udbredelseskort som viser hvor i Norden arten forekommer.
Efter artsomtalerne er der streg-tegninger af alle arters genitalier, med vigtige karakterer fremhævet med pile.
Både i indledningsafsnittene og artsomtalerne er teksten skrevet både på svensk og engelsk.

Farvetavlerne viser sommerfuglene forstørrede (ca. 2x naturlig størrelse), hvilket er godt, da mange arter er temmelig små. Selvom billederne er fine og skarpe, er det som om der mangler lidt "knald" på farverne. Det betyder at ellers ganske karakteristiske arter optræder lidt anonymt.

Bogen er tænkt som en bestemmelses- og opslagsbog til viklere, og som sådan er den udmærket.

Den kan købes hos www.naturogfritid.no

Mads Linnemann Filskov 3/6 - 2011

Nordens vecklare

Nordens vecklare