Bogliste  Oversigt
Norges Sommerfugler
Leif Aarvik, Lars Ove Hansen og Vladimir Kononenko:

Norges Sommerfugler

Håndbok over Norges dagsommerfugler og nattsvermere
Norsk entomologisk forening & Naturhistorisk museum, 2009
20 x 26 cm, 432 sider, 163 farvetavlerDette er en flot bog! Det skyldes først om fremmest at farvetavlerne er af en meget høj kvalitet - det vender jeg tilbage til.

Bogen indledes med en generel del, som er illustreret med fotos og andre illustrationer. Der er afsnit om sommerfuglenes bygning, levevis og levesteder. Der er et udmærket afsnit om indsamling og præparation af sommerfugle. Den generelle afsluttes med et afsnit om klassifikation og navngivning.

Den systematiske del behandler 958 arter af sommerfugle, som traditionelt regnes til "storsommerfuglene". Der er fundet 874 arter i Norge, så der omtales også nogle arter fra nabolandene.

Hver familie indledes med en beskrivelse illustreret med fotos af sommerfugle i naturen.

Beskrivelserne af de enkelte arter er arrangeret således at hvert opslag består af en tekstside over for en farvetavle med præparerede sommerfugle. Tavlerne er meget flotte - på de fleste er dyrene vist forstørrede, hvilket vises med en streg, som illustrerer artens naturlige størrelse. Ved vanskelige arter er der yderligere illustrationer af vingetegninger eller genitalier.
Desuden er der også billeder af nogle arter i deres naturlige hvilestilling og enkelte biotopfotos. Alt i alt må illustrationerne siges at være i top.

Teksten til de enkelte arter er pga. det store antal behandlede arter ret kortfattet. Man kan dog finde alle de væsentligste oplysninger: Kendetegn, hvor vingefanget angives - og evt. hvordan arten skelnes fra lignende arter. Udbredelse, hvor udbredelsen i verden og Norge beskrives. Udbredelsen i Norge vises også på et kort. Larve, hvor larvens foderplante angives og Imago, hvor flyvetid og habitat angives.

Bogen er samlet set en fremragende bestemmelsesbog, som også er interessant for danske sommerfugleinteresserede.

Forlaget Apollo Books , som har specialiseret sig i bøger om insekter, er ene-distributør uden for Norge. Prisen er 475 kr. incl. moms.

Mads Linnemann Filskov 9/11 - 2009 (Revideret 7/2 - 2011)

Norges Sommerfugler