Bogliste  Oversigt
Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare
Nils Hydén m. fl.:

Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare

Lepidoptera: Lasiocampidae - Lymantriidae
(Nationalnyckeln til Sveriges flora och fauna DE 55-63)

ArtDatabanken - Sveriges lantbruksuniversitet, 2006
23 x 28 cm, 480 sider
Gennemillustreret i farver


Dette bind af "Nationalnyckeln" omhandler de nordiske arter af sværmere og spindere, dvs. familierne Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae (natpåfugleøjer), Lemoniidae, Sphingidae (aftensværmere), Notodontidae (tandspindere), Nolidae, Arctiidae (bjørnespindere) og Lymantriidae (penselspindere). De tre sidstnævne familier er ifølge den nyeste systematik en del af familien Noctuidae (ugler), men her behandles de altså som selvstændige familier.

Efter en udmærket indledning følger en artsliste, illustrerede nøgler og farvetavler. Herefter begynder den egentlige behandling af arterne. Der er en indledning til hver overfamilie og familie. Teksten til hver art er delt i kendetegn, levevis og udbredelse. Teksten er meget grundig. Man kan finde oplysninger om hvornår en art kommer til lys, antallet af æg hunnen lægger, hvordan arten overvintrer og meget mere.

Illustrationerne er rigtig gode. De voksne sommerfugle ser meget livagtige ud (selvom de er tegnet efter præparerede eksemplarer). Mange arters larver er også illustreret med fine akvareller. I nogle tilfælde er der vist fotos af genitalier; her er der anvendt en speciel teknik - stacking - hvor flere optagelser sættes sammen til ét billede for at opnå stor dybdeskarphed. Desuden er der et udbredelseskort over artens forekomst i Norden.

Bogen afsluttes med en ordforklaring og en litteraturliste.

Mads Linnemann Filskov 23/11 - 2009 (Revideret 7/2 - 2011)

Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare

Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare