Bogliste  Oversigt
Fjärilar: Käkmalar - säkspinnare
Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G.:

Fjärilar: Käkmalar - säkspinnare

Lepidoptera: Micropterigidae - Psychidae
(Nationalnyckeln til Sveriges flora och fauna DE 1-13)

ArtDatabanken - Sveriges lantbruksuniversitet, 2008
23 x 28 cm, 646 sider
Gennemillustreret i farver


I dette bind af "Nationalnyckeln" behandles de familier, der står først i sommerfuglenes system. Det drejer sig om 13 familier som ikke udgør nogen systematisk enhed.

Der er et indledende kapitel, hvor emner som slægskabsforhold, livscyklus og bestemmelse af småsommerfugle behandles. Man kunne have forventet at der var en generel indledning til ordenen sommerfugle, men det ville blot have gjort bogen endnu tykkere og tungere. Man kan håbe på at en såden indledning til Lepidoptera kommer i et seperat bind.

I den systematiske del af bogen er der til hver overfamilie en kort beskrivelse efterfulgt af nøgler til familier. For hver familie er der en mere udførlig indledning efterfulgt af nøgler til arter. De er undertiden delt op i seperate nøgler til hanner og hunner.
Hver art er beskrevet med kendetegn for de voksne sommerfugle og ofte også genitialierne, æg og larver. Der er et afsnit om levevis, hvor flyvetid, larvetid, foderplante osv. beskrives. Udbredelsen beskrives for Sverige , Norden og Verden.

Illustrationerne af sommerfuglene er fremragende udført i traditionelle akvarelteknikker. Det er en ny verden der åbenbarer sig, når man bladrer gennem bogen og ser de ofte smukke småsommerfugle forstørrede. Mange arter er metalglinsende - dette er det faktisk lykkedes at gengive.
Desuden er der stregtegninger af genitialer og et udbredelseskort over Norden.

Efter behandlingen af bogens arter følger en række afbildninger af bladminer arrangeret efter planteslægter. Hos de arter som minerer i blade vil et kendskab til værtsplante og minens udseende hjælpe ved bestemmelsen.
Herefter følger bogens farvetavler, hvor alle arterne er afbildet, som regel mere eller mindre forstørrede.

Bogen behandler som nævnt en række familier som er meget forskellige i udseende og levevis, f.eks. de små dværgmøl, de relativt store rodædere, de elegante langhornsmøl og de vingeløse hunner af sækspindere.

Pga. af den grundige behandling af arterne og de fremragende illustrationer må bogen stå på bogreolen som et opslagsværk om en række meget forskellige familier, der ellers ikke er aktuel litteraur om på et nordsisk sprog.

Mads Linnemann Filskov 26/1 - 2010 (Revideret 7/2 - 2011)

Fjärilar: Käkmalar - säkspinnare

Fjärilar: Käkmalar - säkspinnare