Bogliste  Oversigt
Dagsommerfugle i Danmark
Klaus Hermansen:

Dagsommerfugle i Danmark


(Danmarks dyreliv, bd. 11)

Apollo Books, 2010
16,5 x 25 cm, 224 sider, 10 farvetavler
Gennemillustreret i farver


Dette er en dejlig gennemillustreret håndbog over alle de 98 arter af dagsommerfugle, der er fundet i Danmark. Bogen er den største der er skrevet om danske dagsommerfugle på dansk siden Michael Stoltzes Danske Dagsommerfugle fra 1996.
Bogen er, i modsætning til Stoltzes, i et meget handy format, så man faktisk kan have den med i felten, men den egner sig også fortrinligt til sofalæsning her i den mørke vintertid.

Bogen indledes med et forord og en kort indledning, derefter springes der direkte til artsbeskrivelserne.

For hver art er angivet dansk navn, latinsk navn, og for de fast forekommende arter er teksten inddelt i afsnit om kendetegn, levested, livscyklus, adfærd, flyvetid og udbredelse. Teksten er velskrevet og det er let at finde oplysninger i teksten. Arter som kun er fundet få gange eller er forsvundet fra Danmark er kun omtalt med en kort tekst, hvor der bl.a. redegøres for den tidligere udbredelse i Danmark.

For de fast forekommende arter er der et kort, som viser artens aktuelle udbredelse i Danmark, dog ikke for de arter, som er udbredt i hele landet. Det kan dog være svært at se udbredelse for arter, som kun har få lokaliteter pga. den grønne farve, som er valgt - en mere klar farve ville nok være lettere at se. Hvis man sammenligner kortene med Stoltzes, kan man konstatere at en række arter har indskrænket deres udbredelse i Danmark. Omvendt er der også nogle arter som har udbredt sig mere, f.eks. nældesommerfugl eller det hvide c.

Det bedste ved bogen er helt klart det store antal farvefotos (næsten 700!). Der er næroptagelser af sommerfuglene, så man kan se deres kendetegn, men mange af billederne viser også arterne i deres miljø. Der er i mange tilfælde også billeder af æg, larver og pupper. Og så er der billeder af dejlige lokaliteter. Bare det snart igen bliver sommer, så man kan komme ud at opleve sommerfuglene!

Bagerst i bogen er der 10 farvetavler med præparerede eksemplarer, så det er let at sammenligne arterne. De er af en fin kvalitet, men af en eller anden grund fremtræder kålsommerfuglene og andre hvide arter som mørkegrå.

Bogen skal absolut have plads på reolen, og det vil ganske givet blive min foretrukne dagsommerfuglebog i de kommende år.

Bogens pris er meget lav, kun 248 kr. incl. moms. Den kan købes hos forlaget, Apollo Books, eller hos boghandlere.

Mads Linnemann Filskov 10/12 - 2010 (Revideret 7/2 - 2011)

Dagsommerfugle i Danmark